JORNADA MÉDICA EN EL HOSPITAL DONOSTIA
 DÍA MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL.

Fecha: Viernes 17 de mayo de 2019
Lugar: Hospital Universitario Donostia. Salón de actos.
16:30 h: Presentación de la jornada
Jone Argoitia- Presidenta de ACCU Guipúzcoa
Dra Ana Isabel Muñagorri. Servicio de Digestivo- Unidad de Enfermedad Inflamatoria
Intestinal HUD
16:45 h: Manejo multidisciplinar de la enfermedad inflamatoria intestinal.
Introduccción. Dra Muñagorri. Servicio de Digestivo- Unidad de Enfermedad Inflamatoria
Intestinal HUD
Manifestaciones osteoarticulares. Dr Cancio. Servicio de Reumatología.HUD
Manifestaciones cutáneas. Dra Lopez Pestaña. Servicio de Dermatología. HUD
Manifestaciones oculares. Dra Maiz. Servicio de Reumatologia- Unidad de Uveitis. HUD
17:45 h:
Debate /Turno de preguntas.
18 h: Descanso
18:15 h: Nuevos avances en la enfermedad inflamatoria intestinal.
Dra Carmen Muñoz. Servicio de Digestivo-Unidad de Enfermedad Inflamatoria intestinal.
Hospital de Basurto. Unidad de Enfermedad Inflamatoria intestinal. Bilbao.
18:45 h:
Debate / Turno de preguntas.
19 h: Clausura de la jornada.
Organizadores:
Servicio de Digestivo del HUD. Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal
ACCU-Guipúzcoa.
Colaborador : Laboratorios Janssen.

 

DONOSTIA OSPITALEAN MEDIKU- HITZALDIA
HESTEETAKO HANTURAZKO MUNDUARTEKO EGUNA

Data: 2019ko maiatzaren 17 Ostirala
Tokia: Donostia Unibertsitate Ospitalea. Hitzaldi-aretoa.
16:30 h: Jardunaldiaren aurkezpena
Jone Argoitia- ACCU Gipuzkoako Lehendakaria
Ana Isabel Muñagorri. Digestio-zerbitzua- Hesteetako hanturazko gaixotasunaren Unitatea,
DUO
16:45 h: Hesteetako hanturazko gaixotasuna diziplina anitzetatik aztertuta.
Aurkezpena. Muñagorri doktorea. Digestio-zerbitzua- Hesteetako hanturazko gaixotasunaren
Unitatea. DUO
Hezur eta artikulazioetan eragina. Cancio doktorea. Erreumatologia Zerbitzua.DUO
Azalean eraginak. López Pestaña doktorea . Dermatologia zerbitzua. DUO
Begietan eraginak. Maiz doktorea. Ereumatologia Zerbitzua- Uveitis Unitatea. DUO
17:45 h:
Eztabaida /Galderen txanda.
18 h: Atsedenaldia
18:15 h: Aurrerapen berriak hesteetako hanturazko gaixotasunean.
Carmen Muñoz doktorea. Digestio-zerbitzua- Hesteetako hanturazko gaixotasunaren Unitatea,
Basurtoko ospitalea. Hesteetako hanturazko gaixotasunaren Unitatea, Bilbo.
18:45 h:
Eztabaida / Galderen txanda.
19 h: Jardunaldi-amaiera.
Antolatzaileak:
Digestio-zerbitzua- DUO. Hesteetako hanturazko gaixotasunaren Unitatea.
ACCU-Gipuzkoa.
Laguntzailea : Janssen laborategia.
Tlfn. 943.24.56.24 P. Zarategui, 100 – Txara I – 20015 Donostia / San Sebastián info@accugipuzkoa.org / guipuzcoa@accuesp.com