Janssenek jakinarazi digunez, hurrengo helbidean sartu gara pazienteen testigantzak kontsultatzeko eta ikusteko.

Helbide nagusia Janssencontigo da eta gure crohn gaixotasunaren edo kolitis ultzeradunaren bideora joateko