Accu Gipuzkoako OHIKO ASANBLADA / ASAMBLEA ORDINARIA de Accu Gipuzkoa.Bazkideok,

Jakinarazpen honen bidez adierazi nahi
dizugu Ohiko Asanblada ospatuko
dugula.

Queridos/as socios/as,
El objeto de esta comunicación es
convocaros a la Asamblea Ordinaria de la
Asociación que tendrá lugar:

EGUNA / DIA: urtarrilak 26 de enero
ORDUA / HORA: 18:00
LEKUA / LUGAR: TXARA I (ACCU).

 

Aztertuko diren gaiak: / Temas a tratar:

1- Aurreko aktaren irakurketa eta onarpena hala badagokio / Lectura del Acta
anterior y aprobación si procede.
2- Kontuen aurkezpena / Presentación de cuentas.
3- Lantzen ari diren proiektuak azalduko dira. / Se presentarán los proyectos en
los que se está trabajando.
4- Galde eta erreguak/ Ruegos y preguntas.

 

Alberto Celaya
Idazkaria / Secretario